Aktualności Aktualności

«Powrót

Zakup 19 sztuk licencji MS SQL SERVER w ramach umowy ramowej z dnia 30.06.2017 r. nr 2017/14, zawartej przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Zakup 19 sztuk licencji MS SQL SERVER w ramach umowy ramowej z dnia 30.06.2017 r. nr 2017/14, zawartej przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Pliki do pobrania

Nawigacja Nawigacja

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów